“การออกถวายความสะดวกและตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดสระแก้ว”

“การออกถวายความสะดวกและตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดสระแก้ว”

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.

นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายโกเมน จันทเขต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมออกถวายความสะดวกและตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
สนามสอบจำนวน ๒ แห่ง
๑. วัดหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
๒. วัดนครธรรม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,412