ขอเชิญประชุม เรื่อง “การพัฒนาตำบลต้นแบบตามนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่” กับคณะอนุกรรมาธิการฯ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐  น.
ขอเชิญประชุม เรื่อง “การพัฒนาตำบลต้นแบบตามนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่” กับคณะอนุกรรมาธิการฯ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ในการนี้นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,443