ตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ภาค ๑๒ (ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว)

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ภาค ๑๒ (ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว) 
โดยมีพระธรรมปริยัติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นประธาน 
พร้อมด้วยพระเทพวชิรโสภณ เจ้าคณะภาค ๑๒ 
พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก 
พระเทพภาวนาวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา 
พระราชปริยัติวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี 
พระราชวชิรานุวัตร เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว 
รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และพระสังฆาธิการ ผู้เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ 
ในการนี้นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการตรวจสนามสอบดังกล่าว ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,412